Oferujemy 2 rodzaje wykrywaczy ELGOR WM-5A, dedykowane do różnych zastosowań:

WM-5A.SQ/SQT do wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych w nosiwie na przenośnikach z taśmami tkaninowo – gumowymi. Służy do ochrony takich urządzeń jak kruszarki w górnictwie surowców skalnych, młyny w układach nawęglania w energetyce i inne układy z transportu taśmowego przed uszkodzeniem przez metal w transportowanym nosiwie

WM-5A.3M do wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych, głównie dla koparek wielonaczyniowych i przenośników w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego i innych przemysłach, w szczególnie ciężkich warunkach środowiskowych, w tym o dużym natężeniu zakłóceń elektromagnetycznych.

W wyniku zadziałania wykrywacza przenośnik taśmowy może być zatrzymany lub uruchomione zostaje inne działanie. Zadziałanie wykrywacza może być kasowane ręcznie, samoczynnie po ustawionym czasie lub zdalnie. W układach z separatorami elektromagnetycznymi wykrywacze są stosowane zarówno do ich wzbudzenia jak i zatrzymania przenośnika w przypadku, gdy metal na taśmie nie został przez separator usunięty.

Podstawowe parametry techniczne

 • Stany pracy wykrywacza są sygnalizowane świeceniem LED na panelu elektroniki oraz świeceniem lampek na drzwiczkach szafki elektroniki.
 • Sygnały wykrycia metalu:
  • lampka sygnalizacyjna i styk przekaźnika (beznapięciowy, 5 A/230 V AC).
  • napięcie 230 V AC do sygnalizatora świetlnego lub dźwiękowego
  • wykrycie metalu w strefie wybiegu przenośnika: lampka sygnalizacyjna i styk beznapięciowy przekaźnika
 • Sygnał sprawności wykrywacza: lampka sygnalizacyjna i stan styku przekaźnika
 • Czas samoczynnego kasowania: ustawiany pokrętłem w zakresie 3 – 15 s
 • Stany pracy wykrywacza są sygnalizowane świeceniem LED na panelu elektroniki oraz świeceniem lampek na drzwiczkach szafki elektroniki.
 • Zasilanie: 230 V 50 Hz, +/- 15 %, 25 VA
 • Zakres temperatur pracy: od - 25 do +55 0C
 • Stopień ochrony zespołów wykrywacza: IP 65,

WYKRYWACZ METALU Typ WM-5A.SQ/SQT

Cechami wyróżniającymi ten typ wykrywacza są:
 • Geometria cewek SQ.K dostosowana do kształtu niecki przenośnika co zazwyczaj umożliwia ich zabudowę bez wprowadzania istotnych zmian w konstrukcji przenośnika i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu.
 • Zwiększona czułość wykrywania w środkowej części cewki, co w większości przypadków pozwala na stosowanie tego wykonania dla skutecznej ochrony wszelkiego rodzaju kruszarek w górnictwie skalny, a zabudowa cewki pod taśmą chroni ją przed uszkodzeniem przez nadwymiarowe przedmioty w nosiwie.
 • Jeżeli wymagana jest większa czułość wykrywania, stosowany jest zespół cewek SP+ST.
 • Zespół elektroniczny ZE-SQ może być zabudowany w odległości do 30 m od miejsca zabudowy cewki SQ a w wykonaniu opcjonalnym do 100 m i może współpracować zarówno z cewką typu SQ.K ( pod taśmą) jak i z tandemem cewek SP +ST i SPT
 • Sygnalizacja wykrycia metalu także w strefie wybiegu przenośnika – po rozpoczęciu zatrzymania przenośnika sygnałem wykrycia pierwszego metalu.
 • Uruchomienie nie wymaga użycia specjalnych narzędzi.
 • Zmiana ustawionej czułości odbywa się za pomocą pokręteł. Diody LED na płycie czołowej ułatwiają ewentualną korektę czułości stosownie do aktualnych potrzeb.
Wyposażenie opcjonalne:
 • Blokada zadziałań przenośnika w obszarze metalowych klamr na taśmie
 • Układ kompensacji zakłóceń, stosowany w przypadku obecności szczególnie silnych zakłóceń przemysłowych natury elektromagnetycznej.
 • Zmiana ustawionej czułości odbywa się za pomocą pokręteł. Diody LED na płycie czołowej ułatwiają ewentualną korektę czułości stosownie do aktualnych potrzeb.
Przykład zabudowy cewki SQ.K w warunkach gdy nie jest możliwe naruszanie konstrukcji przenośnika.
Cewka SQ.K umieszczona pod taśmą, nie jest narażona na uszkodzenie przez transportowany na taśmie materiał.
Zespół cewek SP/ST jest stosowany, gdy wymagana jest większa czułość i selektywność wykrywania. Cewka SP umieszczona jest pod taśmą a cewka ST nad taśmą.

WYKRYWACZ METALU Typ WM-5A.3M

Jest przeznaczony do wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych na przenośnikach taśmowych pracujących w środowisku, gdzie występują przemysłowe zakłócenia elektromagnetyczne o szczególnie dużym natężeniu, duże ograniczenia w zapewnieniu strefy wolnej od metalu stalowych w miejscu zabudowy czujników wykrywacza, oraz zagrożenia ze strony nadwymiarowych brył nosiwa i innych przedmiotów w nosiwie.

Został zaprojektowany dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, do zabudowy na koparkach wielonaczyniowych i przenośnikach o dużej wydajności. Ponieważ maszyny te są często stosowane do zdejmowania i transportu zarówno nadkładu jak i węgla, wykrywacz jest wyposażony także w obwody do zdalnego sterowania czułością i selektywnością wykrywania sygnałami stykowymi i w standardzie 4-20 mA.

Zespól elektroniczny ZE-5A.3M wykrywacza standardowo współpracuje z czujnikami typu CMT, alternatywnie także z czujnikami CM, które z uwagi na mniejsze gabaryty stosowane są na koparkach i przenośnikach mniejszej wydajności, także w innych przemysłach. Czujniki CM dedykowane są głównie do współpracy z zespołem elektronicznym ZE-5A.Fe.

Warunki zabudowy czujników oraz ich wymiary pozwalają na montowanie ich w konstrukcjach wsporczych wykrywaczy metalu typu WMS (Poltegor), powszechnie stosowanych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce.

Przykład zabudowy czujników CMT na przenośniku dużej wydajności


Strona główna » Wdrożenie »

ELGOR - Elektronika przemysłowa

50-344 Wrocław,
ul. Gdańska 28A/6,
kom. +48 602 50 1234, +48 661 92 92 02
wykrywacze@wykrywacze.pl