Wykrywacze metalu dla przenośników taśmowych typu WM-5A

Wykrywacze typu WM-5A.SQ/SQT są przeznaczone do wykrywania metali ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych w nosiwie na przenośnikach z taśmami tkaninowo - gumowymi. Służą do ochrony takich urządzeń jak kruszarki w górnictwie surowców skalnych, młyny w układach nawęglania w energetyce, i inne układy z transportu taśmowego przed uszkodzeniem przez metal w transportowanym nosiwie, w wykonaniu WM-5A.3M także na koparkach wielonaczyniowych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego.

W wyniku zadziałania wykrywacza przenośnik taśmowy może być zatrzymany, lub uruchomione zostaje inne działanie. Zadziałanie wykrywacza może być kasowane ręcznie lub samoczynnie po ustawionym czasie, także zdalnie. W układach z separatorami elektromagnetycznymi są stosowane zarówno do sterowania ich wzbudzeniem jak i do zatrzymania przenośnika w przypadku, gdy metal na taśmie nie został przez separator usunięty.

Podstawowe parametry techniczne

 • Stany pracy wykrywacza są sygnalizowane świeceniem LED na panelu elektroniki oraz świeceniem lampek na drzwiczkach szafki elektroniki.
 • Sygnały wykrycia metalu:
  • lampka sygnalizacyjna i styk przekaźnika (beznapięciowy, 5 A/230 V AC).
  • napięcie 230 V AC do sygnalizatora świetlnego lub dźwiękowego
  • wykrycie metalu w strefie wybiegu przenośnika: lampka sygnalizacyjna i styk beznapięciowy przekaźnika
 • Sygnał sprawności wykrywacza: lampka sygnalizacyjna i stan styku przekaźnika
 • Czas samoczynnego kasowania: ustawiany pokrętłem w zakresie 3 – 15 s
 • Zasilanie: 230 V 50 Hz, +/- 15 %, 25 VA
 • Zakres temperatur pracy: od - 25 do +55 0C
 • Stopień ochrony zespołów wykrywacza: IP 65,

Wykrywacz metalu Typ WM-5A z pojedyńczą cewką SQ.K

Szczególną cechą wyróżniającą ten typ wykrywacza jest:
 • Zwiększona czułość wykrywania w środkowej części cewki, co w większości przypadków pozwala na stosowanie tego wykonania dla skutecznej ochrony wszelkiego rodzaju kruszarek w górnictwie skalny, a zabudowa cewki pod taśmą chroni ją przed uszkodzeniem przez nadwymiarowe przedmioty w nosiwie.
 • Konstrukcja cewek SQ.K dostosowana do geometrii przekroju taśmy, umożliwia zazwyczaj ich zabudowę bez wprowadzania istotnych zmian w konstrukcji przenośnika i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu.
 • Zespół elektroniczny ZE może być zabudowany w odległości do 30 m od miejsca zabudowy cewki SQ a w wykonaniu opcjonalnym do 100 m i może współpracować zarówno z cewką typu SQ.K ( pod taśmą), jak i z tandemem cewek SP +ST
 • Sygnalizacja wykrycia metalu także w strefie wybiegu przenośnika – po rozpoczęciu zatrzymania przenośnika sygnałem wykrycia pierwszego metalu.
 • Nastawy czułości odbywa się za pomocą pokręteł i lampek LED na płycie czołowej ułatwia ewentualną korektę czułości stosownie do aktualnych potrzeb.
 • Uruchomienie nie wymaga użycia specjalnych narzędzi.
Wyposażenie opcjonalne:
 • Blokada zadziałań przenośnika w obszarze metalowych klamr na taśmie
 • Układ kompensacji zakłóceń, stosowany w przypadku obecności szczególnie silnych zakłóceń przemysłowych natury elektromagnetycznej.
Przykład zabudowy cewki SQ.K w warunkach gdy nie jest możliwe naruszanie konstrukcji przenośnika.
Cewka SQ.K umieszczona pod taśmą, nie jest narażona na uszkodzenie przez transportowany na taśmie materiał.
Jeżeli wymagana jest większa czułość wykrywania, stosowany jest zespół cewek SP/ST.
Zespół cewek SP/ST jest stosowany, gdy wymagana jest większa czułość i selektywność wykrywania. Cewka SP umieszczona jest pod taśmą a cewka ST jest zabudowana nad taśmą na wymaganej wysokości.

Wykrywacz metalu Typ WM-5A.3M z czujnikami CMT

Jest przeznaczony do wykrywania przedmiotów ferromagnetycznych na przenośnikach taśmowych pracujących w środowisku gdzie występuje przemysłowe zakłócenia elektromagnetyczne o dużym natężeniu i są duże ograniczenia w zapewnieniu strefy wolnej od metalu stalowych w miejscu zabudowy czujników wykrywacza, oraz występuje zagrożenie ze strony nadwymiarowych brył nosiwa i innych przedmiotów w nosiwie.

Ten typ wykrywacza jest przeznaczony głównie do stosowania na koparkach wielonaczyniowych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego. Jest przystosowany tak do lokalnego, jak i zdalnego ustawiania czułości i innych parametrów wykrywania.

Warunki zabudowy czujników oraz ich wymiary pozwalają na montowanie ich w konstrukcjach wsporczych wykrywaczy metalu typu WMS powszechnie stosowanych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce.


ELGOR - Elektronika przemysłowa

50-344 Wrocław,
ul. Gdańska 28A/6,
kom. +48 602 50 1234, +48 661 92 92 02
wykrywacze@wykrywacze.pl