ELGOR Stanisław Banel ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA, tel. +48 602 50 1234, wykrywacze@wykrywacze.pl

ELGOR jest firmą wyspecjalizowaną w budowie i wdrażaniu przemysłowych wykrywaczy metalu dla przenośników taśmowych w takich przemysłach jak górnictwo skalne, górnictwo węgla brunatnego, energetyka, cementownie, recykling i innych, gdzie są stosowane przenośniki taśmowe. W oferowanych rozwiązaniach wykorzystano kilkudziesięcioletnie doświadczenie w opracowaniu i produkcji wykrywaczy dla koparek wielonaczyniowych i przenośników o ekstremalnie dużych wydajnościach, stosowanych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, także na maszynach, gdzie stosowane są taśmy z linkami stalowymi. Skuteczność zastosowania i wysoka niezawodność wykrywaczy firmy ELGOR została sprawdzona w najcięższych warunkach środowiskowych.


ZASTOSOWANIA WYKRYWACZY METALU TYPU WM-5A

Przemysłowy wykrywacz metalu dla przenośnika taśmowego typu WM-5A jest przeznaczony do wykrywania metali ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych (np. stali manganowych) w nosiwie na przenośnikach z taśmami tkaninowo - gumowymi. Służy do ochrony takich urządzeń jak kruszarki w górnictwie surowców skalnych, młyny w układach nawęglania w energetyce, walce i innych układów z transportem taśmowym przed uszkodzeniem przez metal w transportowanym nosiwie. Zadziałanie wykrywacza powoduje zmianę stanu styku przekaźnika, w wyniku czego przenośnik taśmowy może być zatrzymany, lub uruchomione zostaje inne działanie. Zadziałanie wykrywacza może być kasowane ręcznie lub samoczynnie po ustawionym czasie. W układach z separatorami elektromagnetycznymi  są… stosowane zarówno do sterowania ich wzbudzeniem, jak i do zatrzymania przenośnika w przypadku, gdy metal na taśmie nie został przez separator usunięty.